Marketing
Automatizacija

Benefiti, segmentacija i kanali komunikacije

Tri ključne tačke loyalty programa su benefiti, segmentacija i kanali komunikacije.

  • Benefitima privlačimo i zadržavamo korisnike pružanjem vrednosti i povlastica.
  • Segmentacija omogućava personalizaciju marketinških strategija za različite grupe klijenata.
  • Kroz kanale loyalty programa komuniciramo nagrade za vernost klijenata, kako bi ih podstakli na ponovne kupovine i dugoročno zadržavanje.

Naša loyalty platforma uključuje kriterijume koji mogu trigerovati automatizovanu komukaciju, poput rođendana i transakcija.

Marketinška automatizacija sprovodi se kroz kampanje, pomoću ciljnih grupa, koja se pomoću precizne segmentacije definiše i kroz benefite, što mogu biti kuponi za sniženja, a sve kroz kanale komunikacije. Naša loyalty platforma podržava email, viber, sms, push kanale kao i widget interaktivni element.

marketing automatizacija

Naša loyalty platforma omogućuje vam da izgradite snažne veze sa korisnicima i ostvarite dugoročnu lojalnost pomoću nekih od alata ili kombinacijom više njih, za što snažniji efekat.

Upravljanje platformom lojalnosti je izazovno, naročito kada ona broji veliki broj korisnika, zato je marketing automatizacija ključan alat.

Marketing automatizacija je tehnologija koja omogućava automatizovano i personalizovano upravljanje različitim marketinškim aktivnostima. U okviru lojalnosti programa, marketing automatizacija je mehanizam za postizanje veće efikasnosti.

Personalizacija povećava angažman korisnika i stvara osećaj posebnosti i pažnje.

Personalizacija:

Jedna od glavnih prednosti marketing automatizacije je personalizacija. Pomoću nje, možemo prikupljati podatke o ponašanju korisnika, njihovom afinitetu i potrošačkim navikama. Na osnovu generisanih informacija, kreiranje precizne, personalizovane komunikacije i ponude, za svakog pojedinačnog korisnika, postaje jednostavna akcija.

Automatsko upravljanje kampanjama:

Druga njena prednost je automatsko upravljanje kampanjama. Umesto ručnog slanja poruka i upravljanja svakom pojedinačnom interakcijom, loyalty softver omogućava automatizaciju svih ovih procesa. Unapred pripremljene poruke, aktiviraju se kada korisnik ostvari određeni broj bodova ili kada pristupi određenom nivou, na primer. Bezbroj je mogućnosti kako možete podesiti ovaj mehanizam.

Ovi alati čine kampanju efikasnom, smanjuju ljudske resurse, a osiguravaju doslednost u komunikaciji sa korisnicima.

Analitika:

Ovo je još jedna prednost ovog segmenta loyalty programa. Uz našu loyalty platformu, vrlo jednostavno možete pratiti rezultate kampanja. Generisani podaci će vam pomoći da prilagodite strategiju i optimizujete svoj loyalty program precizno, za uspešne kampanje.

Couponing

Campaigning
& Couponing

Campaigning je marketinška strategija sa ciljem povećanja angažovanosti korisnika.

Kampanje su strategija koja uključuje kreiranje tematskih ili sezonskih kampanja koje nose ekskluzivne nagrade ili ponude. To može biti poseban popust za proizvode ili usluge tokom praznične sezone ili mogućnost osvajanja ili kupovine limitiranih izdanja proizvoda. Kampanje pružaju dodatni podsticaj korisnicima da se uključe u aktivnosti programa i da se osećaju posebno nagrađenim za svoju lojalnost.

Couponing pomaže u povećanju prodaje, privlačenju novih korisnika i održavanju postojeće lojalnosti.

Couponing je druga ključna strategija loyalty platforme. Kuponi podrazumevaju izdavanje posebnih kodova – digitalnih kupona, koje korisnici mogu iskoristiti prilikom kupovine.

Kuponi mogu donositi popuste, besplatne proizvode, besplatnu dostavu ili druge povoljnosti, u zavisnosti potreba vaše kampanje. Dokazano je da je ovaj oblik nagrade veoma privlačan za korisnike, jer garantuje uštedu i dodatne benefite prilikom transakcije.

Kampanje se uglavnom baziraju na određenim interesima korisnika, čime se stvara emocionalna veza i dodatna vrednost, dok kuponi omogućavaju korisnicima da ostvare realne benefite u vidu popusta ili besplatnih proizvoda, što direktno utiče na njihovu lojalnost i zadovoljstvo.

Uz naš loyalty program, imate mogućnost da iskoristite snagu Campaigninga i Couponinga na jednostavan način! Naša platforma omogućava lako kreiranje i upravljanje kampanjama i kuponskim kodovima, pružajući fleksibilnost i kontrolu. Dozvolite da vam pomognemo u izgradnji uspešne strategije lojalnosti koja će osnažiti vaš brend i privući i zadržati zadovoljne korisnike!

Campaigning i Couponing kroz dobro kreirane kampanje, mogu inspirisati nove korisnike da se aktiviraju, a kod postojećih da povećaju angažovanost i motivišu ih da dodatno troše.

https://spotlight.rs/wp-content/uploads/2024/01/retargeting-sr.jpg

Remarketing
& Retargeting

Vaša poruka stiže do svakog kupca!

Retargeting u digitalnom marketingu, predstavlja ponovno ciljanje korisnika koji pokazali interesovanje za vaše proizvode, usluge ili za vaš sadržaja na sajtu, a podrazumeva slanja poruka kroz više različitih kanala, u odnosu na to da li je poruka otvorena, ili od nekih drugih kriterijuma. Ovakva strategija ponovnog targetiranja putem različitih kanala primenjuje se sa ciljem da se dosegne do onih korisnike koji nisu reagovali na prethodne poruke.

Na primer, ako korisnik nije otvorio ili reagovao na e-poštu koju ste im poslali, možete ih ponovo ciljati putem drugih kanala – vibera, SMS-a ili push obaveštenja. Retargeting strategija ima za cilj povećanje šansi da korisnici primete i reaguju na vaše poruke, i na kraju kupe ili vas kontaktiraju.

Kako funkcioniše retargeting kroz Spotlight?

Strateški alat u digitalnom marketingu, retargeting, koji za cilj ima povećanje konverzija, kroz Spotlight se realizuje tako što se prva generisana prodajna poruka pušta kroz kanal, što može biti email, viber poruka, SMS ili u vidu push notifikacije, na celu bazu ili na tačno ciljanu publiku iz segmenta. Trigeri za sledeću poruku iste ili slične sadržine, automatiziju se tako da idu kroz naredni ili isti kanal u odnosu na to da li je poruka otvorena ili da li se završila konverzijom. Prodajna poruka ide kroz kanale dok ne ostvari zamišljen cilj. Poruke mogu da budu potpuno iste ili da se optimizuju drugačije u zavisnosti od kanala. Spotlight ostavlja mogućnost slanja kroz isti kanal više puta. Opcija je mnogo u zavisnosti od strategije, a ceo porces je jednostavan i automatski se konfiguriše, te tako štedi vreme i novac, pružajući priliku da svako može da kreira ovakvu kampanju.

Ceo porces je jednostavan i automatski se konfiguriše, te tako štedi vreme i novac, pružajući priliku da svako može da kreira ovakvu kampanju.

Email

Email
marketing automatizacija

Moćan kanal u programima lojalnosti

Email marketing automatizacija je moćan kanal u programima lojalnosti koji omogućava kompanijama da efikasno komuniciraju sa svojim korisnicima putem personalizovanih i automatizovanih emailova. Ova tehnika marketinga je ključna za održavanje kontakta sa korisnicima, pružanje relevantnih informacija i povećanje angažovanja.

Email marketing automatizacija omogućava personalizaciju komunikacije sa korisnicima. Na osnovu podataka o njihovoj istoriji kupovine, interesovanjima i aktivnostima, možete kreirati personalizovane email poruke koje su relevantne za svakog pojedinačnog korisnika. Ova personalizacija jača povezanost korisnika sa brendom, povećava angažman i lojalnost.

Automatizacija olakšava proces komunikacije. Kroz Spotlight platformu aktiviranje emaila može biti u odnosu na neku novu aktivnosti korisnika ili u okviru unapred definisanih vremenskih intervala. Kroz našu platformu, možete podešavati automatizovane email poruke za dobrodošlicu novim korisnicima, za podsećanje na nedovršenu kupovine ili za slanje posebne ponude na rođendane korisnika ili za godišnjicu članstva, ali i u odnosu na druge akcije.

Email automatizacija osigurava doslednost, efikasnost i pravovremenost komunikacije

Redovna komunikacija putem emaila održava korisnike informisanim i motiviše ih da se dodatno angažuju. Email marketing omogućava reaktivaciju, motivisanje i zadržavanje korisnika, kao i ,,buđenje” korisnika koji su prestali da se angažuju. Analitika email kampanja pruža nam uvid u otvorene emailove, klikove na linkove, konverzije i druge relevantne informacije. Iskoristite prednosti Email marketing automatizacije, poboljšajte svoje kampanje, personalizujte komunikaciju i ostvarite veći angažman korisnika, kroz jednostavne alate za kreiranje, slanje i analizu email kampanja.

Viber
servis

Slanje personalizovanih poruka, obaveštenja i ponuda putem Viber aplikacije

Viber servis za komunikaciju u okviru marketing automatizacije loyalty programa je mehanizam za jednostavnu interakciju kroz slanje personalizovanih poruka. Naša loyalty platforma omogućava slanje personalizovanih poruka, obaveštenja i ponuda putem Viber aplikacije. Viber servis donosi niz prednosti koje poboljšavaju angažman korisnika i doprinose uspehu loyalty programa, kroz direktan pristup putem trenutnih poruka.

Viber poruke se čitaju gotovo odmah, što je jedna od prednosti ovog mehanizma. Viber još i omogućuje interaktivnost i angažovanje korisnika putem anketa, kvizova ili kroz direktni chat. Interaktivne mogućnosti stvaraju zabavno isksutvo, a mogu se koristiti i za prikupljanje povratnih informacija ili generisanje dodatne angažovanosti.

Naša inovativna loyalty platforma pruža mogućnost da iskoristite svu snagu direktnih i pravovremenih poruka, kroz Viber servis. Poruke mogu biti automatske, a mogu se se i zakazati za tačno određene datume, sve u zavisnosti od vaših potreba.

viber servis

Viber servis je i efikasan alat za povećanje prodaje, kroz specijalne ponude ili podsetnike, a pruža i mogućnost praćenja rezultata kampanja

sms servis

Sms
servis

SMS komunikacija jača vezu sa korisnicima, povećava angažman i lojalnost.

SMS poruke u okviru marketing automatizacije donose mnogobrojne benefite koji povećavaju angažman korisnika i unapređuju korisničko iskustvo. SMS poruke su važan alat u okviru programa lojalnosti, zbog trenutne dostupnosti, imaju visoku stopu otvaranja i čitanja, što ih čini idealnim kanalom za trenutnu dostavu važnih informacija. Omogućavaju brzo i efikasno dostavljanje obaveštenja o nagradama, promocijama ili posebnim događajima i pružaju mogućnost personalizovane komunikacije sa korisnicima.

Na osnovu podataka o kupovnim navikama ili aktivnostima, možemo pružiti personalizovane ponude koje su relevantne za svakog pojedinačnog korisnika. SMS komunikacija jača vezu sa korisnicima, povećava angažman i lojalnost. SMS poruke se brzo čitaju, a odgovor ili akcija može biti jednostavna, poput slanja kratkog odgovora ili klikom na link. Direktna komunikacija porukama, ima potencijal da poveća konverzije, odnosno prodaju, kao i da ostvari veću vrednost kod korisnika.

Kros našu loyalty platformu, analiziranje uspešnosti odašiljanih SMS poruka je jednostavno. Lako merenje uspešnosti pojedinačne kampanje, pruža mogućnost da identifikujemo ključne tačke za poboljšanje i prilagodimo buduću strategiju još bolje. Naša platforma vam pruža alate za jednostavno slanje personalizovanih SMS poruka, praćenje rezultata i optimizaciju kampanja.

SMS poruke povećavaju angažman korisnika i unapređuju korisničko iskustvo

Push
notifikacije

Moćan alat za komunikaciju koji se odašilja kroz loyalty aplikaciju

Push notifikacije su moćan alat za komunikaciju koji se odašilja kroz loyalty aplikaciju. Push notifikacije omogućuju brz i direktan protok personalizovane ili generalne poruke. Ova tehnika marketinga donosi niz prednosti koje povećavaju angažman korisnika, pružaju relevantne informacije i unapređuju iskustvo. Ovaj vid obaveštenja, pruža trenutnu dostupnost informacija korisniku. Kada korisnik ima instaliranu mobilnu aplikaciju, poruka će biti vidljiva na ekranu čak i ako aplikacija nije aktivna.

Zahvaljujući ovom marketinškom alatu, moguće je brzo i efikasno dostavljanje obaveštenja o promocijama ili relevantnim informacijama koje ne biste voleli da korisnik propusti. Push notifikacije su veoma efikasne, jer pored toga što su brze one su i interaktivne. Korisnik može odgovoriti na push notifikaciju ili izvršiti akciju direktno iz notifikacije, poput ostavljanja ocene, kupovine ili neke druge radnje. Push notifikacije mogu sadržati i posebne kodove koje korisnici mogu iskoristiti prilikom kupovine, što dodatno osnažuje lojalnost i podstiče angažman.

Spotlight platforma pruža mogućnost za jednostavno slanje personalizovanih push notifikacija, praćenje rezultata i optimizaciju kampanja.

push notifikacije

Poboljšajte komunikaciju, angažman i prodaju koristeći push notifikacije kao deo vaše strategije lojalnosti.

transakcije korisnika

Transakcije
korisnika

Transakcije korisnika otkrivaju njihove afinitete i navike potrošnje

Transakcije korisnika predstavljaju kupovinu koju korisnik ostvaruje kroz loyalty platformu, sa vašim brendom. Informacija o transakcijama je dragocena jer pruža uvid u ponašanje korisnika, otkriva njihove afinitete i navike potrošnje. Kroz marketing automatizaciju, transakcije korisnika igraju ključnu ulogu u prilagođavanju strategije i komunikacije, kako bi se ostvario maksimalan angažman i lojalnost korisnika.

Kada razumemo potrebe korisnika, možemo mu ponuditi prave nagrade, popuste ili ekskluzivne ponude. Podaci o transakcijama pokazuju koje nagrade korisnici često ostvaruju, koliko često učestvuju u programu i koje aktivnosti su im najprivlačnije. Ovo nam pomaže da prepoznamo najaktivnije korisnike, nagradimo njihovu lojalnost ili ih podstaknemo da se dodatno angažuju.

Pomoću podataka o transakcijama korisnika, kreira se ciljana komunikacija, koja podstiče korisnike da ostvare željene ciljeve i povećava njihovu lojalnost. Na osnovu njih, jednostavno je kreirati personalizovane ponude. Tako korisnicima možemo pružiti popuste na proizvode koje često kupuju, ili davati popuste na udružene proizvode koje redovno kupuju zajedno.

Kreirajte smislene kampanje i pratite sve rezultate kako biste ostvarili izvanredne rezultate.

Precizno optimizovane ponude, povećavaju verovatnoću da će korisnici iskoristiti benefite programa. Čak i samu strategiju loyalty programa, možemo menjati ili prilagođavati u zavisnosti od infromacija koje se generišu transakcijom korisnika.

Praćenjem transakcija, identifikuju se manje uspešne kampanje, kao i one koje su donele najbolje rezultate. Kada imate jasnu sliku i dobrih i loših kampanja, jednostavno je preduzeti korake, i optimizovati svoju ponundu po ugledu na one uspešne.

rodjendani korisnika
Rođendani
korisnika

Rođendanska proslava u okviru lojaliti programa donosi niz prednosti koje povećavaju angažman korisnika

Kroz marketing automatizaciju u okviru lojalnosti programa, možemo dodatno ulepšati ovaj poseban trenutak za naše korisnike. Rođendanska proslava u okviru lojaliti programa donosi niz prednosti koje povećavaju angažman korisnika, poboljšavaju iskustvo i podstiču dugoročnu lojalnost.

Lična veza sa korisnikom, poput čestitke za rođendan, pruža osećaj pažnje i pokazuje da prepoznajemo i cenimo naše korisnike kao individualne osobe, ne samo kao kupce. Kroz ove čestitke, gradimo emotivnu povezanost sa korisnicima, što rezultira jačom lojalnošću prema brendu. Rođendanske čestitke i benefiti koje možemo putem njih uputiti, odlična su prilika da podstaknemo korisnike da se vrate brendu ili da ga prigrle još jače.

Za redovne i aktivne korisnike, rođendan je dobra prilika za slanje dodatnih, personalizovanih ili ekskluzivnih ponuda, kroz kupone, vaučere i na neki drugi način, u zavisnosti od toga kako formirate svoj program lojalnosti. Dodatni rođendanski benefiti, pored toga što dodatno motivišu, stimulišu i  angažuju, oni imaju moć da podstaknu korisnika da ostvare dodatne kupovine, odnosno da direktno utiču na povećanje prodaje.

Iskoristite snagu rođendanskih kampanja u okviru marketinške automatizacije, poboljšajte personalizaciju komunikacije, kreirajte ciljane kampanje i ostvarite izvanredne rezultate.

Spot light logo beli

Mi znamo da budućnost leži u sveobuhvatnom programu lojalnosti, koji inspiriše, budi i regrutuje nove kupce, dok personalizovanim pogodnostima animira postojeće da se vrate i ponove kupovinu.

Iskoristite šansu i poverite profitabilnost SpotLight strategiji koja provereno daje rezultate.

Cards Print logo

Powered by Cards Print

Prijavite se

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.

Integracija sa POS sistemima

SkyPOS
SoftKom
m&systems-group logo

© 2023 SpotLight – Customer Data, Loyalty & Engagement Platform.

Sva prava zadržana.

bt_bb_section_top_section_coverage_image