360° Single Customer View

360° Single
Customer View

ili sveobuhvatan prikaz kupca

Prikuplja, skladišti i analizira sve relevantne podatke o pojedinačnom kupcu

360° Single Customer View ili sveobuhvatan prikaz kupca, u okviru loyalty programa predstavlja pristup prikupljanju, skladištenju i analizi svih relevantnih podataka o pojedinačnom kupcu kako bi se stvorila sveobuhvatna slika o njegovom ponašanju, naklonjenostima, navikama i interakcijama s brendom. Ovakav prikaz kupca je zapravo integrisanje svih dostupnih podataka o pojedinačnom kupcu iz različitih izvora, uključujući demografske podatke, a što su osnovne informacije o kupcu kao što su ime, pol, godine, geografska lokacija, porodični status itd.

Uključuje i transakcije ili informacije o kupovinama koje je kupac napravio, do detalja, prikazujući koje proizvode ili usluge je koristio, koliko je često kupovao, koliko je novca potrošio. Kroz našu loyalty platormu možete videti i da li je taj proizvod bio na akciji u trenutku kupovanja i druge pojedinosti.

Sveobuhvatan prikaz kupca uključuje i podatke o njegovim interakcijama i angažovanju. Što znači da prikazuje sve načine na koje je kupac stupio u kontakt s brendom, odnosno brend sa kupcem, kao što su posete prodavnici, e-maila, web stranice, društvenih mreža, itd.

Obuhvata informacije o učestalosti angažovanja u loyalty programu, osvojenim nagradama, korišćenju bodova ili privilegija. Kada se ovi podaci integrišu u jedinstveni prikaz, kompanije mogu stvoriti dublje razumevanje kupca, pružiti personalizovane ponude i usluge, i unaprediti korisničko iskustvo. Ovakav pristup daje priliku da identifikujete trendove i obrasce u ponašanju kupaca, što je ključno za odličnu optimizaciju loyalty programa i marketinških kampanja.

360° single customer view – identifikuje trendove i obrasce ponašanja!

segmentacija

Segmentacija korisnika
(RFM & Customer Behavioral)

Za uspeh je potrebno dublje razumevanje ponašanja i potreba kupaca

Segmentacija korisnika kroz metode RFM – Recency, Frequency, Monetary i Customer Behavioral, su zapravo strategija razdvajanja kupaca na manje grupe odnosno segmente, na osnovu njihovog ponašanja, potrošnje i aktivnosti, kako bi se bolje razumela njihova vrednost za brend i kreirale precizne personalizovane marketinške aktivnosti.

Metoda RFM analizira koliko je često klijent kupovao, sagledava vreme poslednje kupovine odnosno bilo koju poslednju interakciju s brendom. Klijenti koji su nedavno bili aktivni smatraju se vrednijima jer je veća verovatnoća da će se vratiti ili da su još uvek zainteresovani za ponude i promocije. Uključuje učestalost, odnosno analizira koliko često je klijent kupovao ili imao interakcije s brendom u određenom vremenskom periodu. Klijenti koji često kupuju imaju veći potencijal za lojalnost. Za ovu grupu je posebno važno da ponuda bude prilagođena njima, kako bi se ohrabrivala njihova ponovna kupovina.

Monetarna vrednost je metrika koja procenjuje ukupan iznos novca koji je klijent potrošio. Klijenti koji ulažu više novca vredniji su za brend i zato je potrebno nagraditi ih većim pogodnostima u loyalty programu.

Customer Behavioral Segmentacija je metoda koja se fokusira na analizu specifičnih ponašanja klijenata kako bi se razumeli njihovi interesi, potrebe i navike. Mogu se analizirati kojim kategorijama proizvoda klijenti najviše pristupaju, šta često kupuju, kako koriste loyalty kartice, koje promocije su najprivlačnije za njih, i svi drugi parametri.

Naš loyalty program daje neograničene mogucnosti za postavljanje kriterijuma segmentacije!

Segmentacija  je vrlo važna jer pomaže brendu dublje razumevanje ponašanja i potreba svojih klijenata i kupaca. Ovo omogućava kreiranje personalizovanih marketinških poruka, odnosno ponuda koje će biti relevantnije za svaki segment pojedinačno. Doprinosi efikasnijim marketinškim kampanjama. Targetirane marketinške kampanje prema svakom segmentu donose bolje usmeravanje resursa i smanjenje potencijalnog rasipanja.  Koristeći ove metode, gradimo dugoročnu vrednost i lojalnost.

Kombinacija ovih metoda segmentacije korisnika doprinose poboljšanju korisničkog iskustva, povećava prodaju i garantuje dugoročnu lojalnost klijenata. Pomoću RFM i Customer Behavioral, stvarate snažnu povezanost sa klijentima i čuvate ih od odlaska kod konkurentnog brenda.

AI spotlight platforma

AI + Loyalty
Napredna verzija Mašinskog učenja

Ovaj loyalty program ima mogućnost za nadogradnju AI elementom

Napredna verzija Machine learning, automatski segmentira korisnike, prepoznaje slične korisnike, na osnovu njihovih ponašanja i potrošnje. Na osnovu analize, Machine learning predviđa, za koje bi tipove ponuda kupac bio zainteresovan i upravo to mu prikazuje i nudi. Na ovaj način, brend pruža kupcu potpuno personalizovane benefite, čineći program nepogrešivim, čak i za najuže segmentirane grupe.

Upoznajte
Spotlight na delu

Spot light logo beli

Mi znamo da budućnost leži u sveobuhvatnom programu lojalnosti, koji inspiriše, budi i regrutuje nove kupce, dok personalizovanim pogodnostima animira postojeće da se vrate i ponove kupovinu.

Iskoristite šansu i poverite profitabilnost SpotLight strategiji koja provereno daje rezultate.

Cards Print logo

Powered by Cards Print

Prijavite se

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.

Integracija sa POS sistemima

SkyPOS
SoftKom
m&systems-group logo

© 2023 SpotLight – Customer Data, Loyalty & Engagement Platform.

Sva prava zadržana.

bt_bb_section_top_section_coverage_image